De HERE is mijn Herder-Psalm 23
Foto Jezus zegt: "Kom allen tot Mij die vermoeid en belast zijn"; daardoor kun je zeggen: 'mij ontbreekt niets. Lezen: Psalm 23, Jesaja 40 : 1-11; Jesaja 53: 1 12; Johannes 10 : 1 21; Matthes 11 : 25 - 30 Velen zullen deze tekst kennen. Bijvoorbeeld in de Engelse versie in de Messiah van G.F.Hndel. Er wordt een grote ...

lees meer...Ga verder

Waarheidscommissie inzake onderzoek kerkscheuring?
Foto Ontdekkend! Ik ga ervan uit dat het ND van maandag 23 januari 2012 correct citeert. En inderdaad. Ik kon het op Protestant.nl nalezen. Ik kon eigenlijk niet geloven wat ik las. Twee historici, de heren Berkelaar en Harinck vinden de tijd rijp om de kerkscheuring van 1967 te onderzoeken. Er wordt voorgesteld om een waarheidscommissie in te stellen. ...

lees meer...Ga verder

Fundering ChristenUnie
Foto (Dis-)Functie van de Uniefundering bij de ChristenUnie oorzaak van de moeite. We worden geconfronteerd met commotie nu blijkt dat rooms-katholieken op de kieslijst van de ChristenUnie voor de Provinciale staten van de provincie Limburg staan. De kranten noteren dat het voor het eerst in de geschiedenis van een protestantse partij is, dat katholieken ...

lees meer...Ga verder

Begin bij Gods goede Wet
Foto Begin bij Gods goede Wet. Het onderwijs wordt gezien als de plaats waar het normen-en-waarden-debat zijn uitwerking moet krijgen. In dat onderwijs wordt de jeugd gevormd. Daar liggen grote kansen. En het onderwijs biedt de samenleving veel kansen! Wie de jeugd heeft, heeft toch de toekomst? Het zijn echter overspannen verwachtingen dat ...

lees meer...Ga verder

Johannes Calvijn
Foto In stikje skiednis. De lde tsjerke fan e midsieuwen wie in soad feroare. Yn e rin fan e tiid wiene der gebrken ynfierd, dyt net grne wurde koene op it Wurd fan de Heare. Der wiene wol minsken, dyt dy misslaggen oan e oarder doarden te stellen, mar faak waarden dy aksjes yn e grn boarre. Ek gie net alles op konstruktive wize. Dante ...

lees meer...Ga verder

Ljocht yn 'e reek! De Ferlosser komt.
Foto It boek Genesis is it boek fan de skiednissen: de skiednis fan e himel en e ierde, dit is de list fan Adams geslacht, ensafuorthinne. De toledooth fan .. It boek beskriuwt Hoet it wie en hoet it wurden is, om de titel fan in boekje fan in bekende ld-ynwenner fan s doarp oan te heljen. Dizze skiednisbeskriuwing wurdt fuortset yn ...

lees meer...Ga verder

Geweld en gezag
Foto Welke identiteit bezitten wij? De wereld is maar klein en komt soms heel dichtbij. Dat blijk o.a. als je opgeschrikt wordt door geweld veraf en dichtbij. Je leest zoiets bv. in de krant en zegt: Het is niet best, dat zoiets gebeurt. Maar als je er een dag later achter komt, dat het iemand is die je goed gekend hebt, dan raakt het je opeens ...

lees meer...Ga verder

Vrijheid van onderwijs
Foto Op weg naar de echte onderwijsvrijheid? De heer dr.K.Veling wil af van gemorrel aan artikel 23 van de Grondwet. Hij denkt dat dat bereikt is, als alle scholen bijzonder zijn geworden, dus als er helemaal geen sprake meer is van openbaar onderwijs. Dan is volgens hem de kou uit de lucht. Het zal zelfs winst opleveren voor het toelatingsbeleid ...

lees meer...Ga verder

'Schoolkeuzevrijheid en de vrijheid van onderwijs'
Foto Het hoeft ons niet te verbazen dat de schoolkeuzevrijheid van de ouders de laatste tijd sterk in de belangstelling staat. Met name waar het gaat om de problematiek dat de openbare school een toename ziet van allochtone kinderen en de daarbij gepaard gaande opgave om toch kwalitatief goed onderwijs te blijven geven. De roep om de christelijke scholen ...

lees meer...Ga verder

Tsjinoer de desynteresse en links en rjochts fanatisme: it geastlik perspektyf !
Foto Tsjinoer de desynteresse en links en rjochts fanatisme: it geastlik perspektyf fan it Evangeelje! De ferkiezings foar de gemeenteried binne al wer in skoft ferlyn. En de tiid giet hurd. Nei fskie fan de lde leden set in nije ried tein. Ferantwurdlikheidsgefoel mist: s rjochtsteat wurdt in fjochtsteat. As wy werom sjogge op dizze ...

lees meer...Ga verder

Gods Woord heeft het gezegd. Daar staat het!
Foto Werkelijkheid en/of waarheid? Kinderlijk geloof Bovenstaande is een afsluitend citaat uit het indrukwekkende televisiegesprek van de voormalige hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad (Gereformeerd Gezinsblad) en Tweede Kamerlid voor het Gereformeerd Politiek Verbond, de heer P.Jongeling, dat hij in het jaar 1972 had met de heer ...

lees meer...Ga verder
Copyright 2002-2018